Μαγικό Βουνό 1990 – 1993 από τον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη+

Μαγικό Βουνό 1990 – 1993 από τον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη